STABIEL. FLEXIBEL. COMPLEET.

Privacyverklaring

Lees verder

Privacyverklaring

Privacyverklaring ERS-ICT

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ERS-ICT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ERS-ICT. ERS-ICT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw inloggegevens
- Uw overige persoonsgegevens die u borgt op het netwerk, welk ERS-ICT beheert.

Waarom ERS-ICT persoonsgegevens verwerkt
ERS-ICT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ERS-ICT uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het beheren van het netwerk van de organisatie waar u werkzaam en/of eigenaar bent. Ook verwerkt ERS-ICT persoonsgegevens van haar werknemers in een personeelsdossiers, dit doet ERS-ICT om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Hoe lang ERS-ICT persoonsgegevens bewaart
ERS-ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden
ERS-ICT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van de betrokkene
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

- Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG).

- Recht van inzage (artikel 15 AVG ).

- Recht op rectificatie (artikel 16 AVG).

- Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG).

- Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG).

- Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG).

- Recht van bezwaar (artikel 21 AVG).

- Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG).

- Recht om uw verleende toestemming in te trekken.

- Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

ERS-ICT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
ERS-ICT neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ERS-ICT op via info@ers-ict.nl. ERS-ICT is als volgt te bereiken:Volledige naam: ERS-ICT B.V.

Adres: Innovatieweg 3-03 7007 CD Doetinchem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69089191

Telefoon: 0314 - 362 040

E-mailadres: info@ers-ict.nl