Apparaatbeveiling van een nieuw niveau

Sentinel One EDR

Lees verder

Sentinel One EDR

Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend nieuwe manieren om systemen aan te vallen en een weg om een netwerk of apparaat binnen te dringen, met alle schadelijke gevolgen van dien. Onze Endpoint Detection & Respons (EDR) oplossing maakt hier een einde aan.

EDR maakt gebruik van Machine Learning en AI om nog onbekende bedreigingen te detecteren en hierop te handelen. De software ‘leert’ hiervan en zal deze methodiek tegen toekomstige bedreigingen gebruiken. Breng jouw apparaat beveiliging naar een nieuw niveau.

Hoewel traditionele antivirussoftware goede bescherming biedt tegen bekende bedreigingen, weten aanvallers voortdurend nieuwe manieren te vinden om systemen aan te vallen. Een hacker kan bijvoorbeeld een open RDP poort misbruiken om een nieuw admin account te maken op het systeem, daardoor volledige controle erover te krijgen, en uiteindelijk schade aan te richten voordat de beheerder het door heeft. Een traditionele antivirus is hier niet op voorbereid. Echter, EDR ziet dit gedrag, markeert het en alarmeert de beheerder die er vervolgens op kan anticiperen.

Het is onacceptabel dat jij schade hebt geleden door een bedreiging – Dat willen we hoe dan ook voorkomen. Mocht het toch gebeuren dan wil je het ‘hoe’ en ‘waarom’ achterhalen. Onze EDR blinkt hier in uit. Dit doen we door gebruik  te maken van een actieve diepgewortelde analyse. Alles wordt uitgepluisd. De bedreiging wordt als een verhaal geschetst: Je ziet precies vanuit welk proces de aanval is ingezet en hoe deze zichzelf verspreid. Je krijgt ook inzicht in hoe deze bedreiging tot stand is gebracht. Met deze informatie kan geanticipeerd worden op acties voor de toekomst.